Religie: Zorgen voor een omgeving waarin Zeelse Moslims hun godsdienst vrij en in alle rust kunnen beleven.

Jeugd: Kansen op sociale, culturele en sportieveontwikkeling verschaffen.

Participatie: Het bevorderen van verdraagzaamheid (naastenliefde en respect) tussen alle Zelenaars.

Diensten: Ondersteunende dienstverlening bieden aan onze behoeftigen, op verschillende vlakken.


Din: Zele Müslümanlarının dinlerini özgürce ve barış içinde yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak.

Gençlik: Sosyal, kültürel ve sportif gelişiminisağlamak.

Katılım: Zele sakinleri arasında hoşgörü ve saygıyı teşvik etmek.

Hizmetler: Çeşitli alanlarda ihtiyaç sahiplerine destek hizmetleri sunmak

.